Igår fick jag ett sms från en kompis som är hantverkare till yrket. Han skrev så här: 

"God kväll. Jag har hittat ett sätt att "ta betalt" när jag hjälper släkt och vänner. Jag ber dem ladda hem MOD-appen och ta ställning till donation. Känns faktiskt rätt bra. Jag tvingar ingen, men dom får möjligheten att välja. 
Hälsa familjen och ha en skön helg."

Det är ju ett fantastiskt sätt att sprida vikten av organdonation! En uppmaning till alla som gör en tjänst åt någon som i sin tur erbjuder en slant eller en gentjänst tillbaka, säg att hen istället ska ladda ner merorgandonationappen och ta ställning för donation. Vi som inte har så mycket hantverkskunskaper att erbjuda vår släkt och våra vänner får passa på när vi hjälper till med annat tex skjutsar någon och istället för att ta emot bensinpengar kan vi ladda ner appen åt den vi skjutsat. 

Att det behövs fler donatorer är helt klart för jag såg en uppdatering på hur många som väntar på ett organ härom dagen och det är sju fler nu än vid årsskiftet. Vi som väntar på lever är exakt lika många (61 stycken) som vid årsskiftet. Såg också att vi i region sydost är klart sämst i landet på att få till transplantationer. 9,8 per miljon invånare. Förstår jag det rätt är det mindre än 0,01promille! 
En procent är en hundradel, en promille är en tusendel, 0,1promille blir en på tiotusen och 0,01promille blir en på hundratusen vilket är ungefär detsamma som 9,8 per miljon. 

Sjukvården måste också bli bättre på att få till transplantationer på de patienter som kan bli aktuella för det. 

Det är en lång väg kvar till målet att ingen ska behöva dö i väntan på ett organ. Kommer jag ihåg rätt dör det en människa varje vecka i väntan på ett organ. Det ska inte behöva vara så! 

Hjälp till att få fler att ta ställning för organdonation!
❤️❤️❤️