I lördags var det dags för Lindsdalsdagen igen och återigen var vi på plats för MODs räkning och försöka sprida information om organdonation. 
Dagen innan läste jag på fb att socialminister Annica Strandhäll skulle komma till Lindsdalsdagen och tänkte då att det skulle vara intressant att fråga henne om donationsutredningen som inte blev godkänd och hur långt de kommit med den nya. 

När Monica och jag åkte bort till centrum öste regnet ner men strax innan kl 10 avtog det och Rita och jag kunde plocka iordning på våra prylar. 

Det var lite folk där överlag på förmiddagen och hos oss också men det blev lite bättre ju fler timmar som gick. 

Det kom fram en landstingspolitiker och pratade med Rita och mig och när vi pratat klart skulle hon försöka få tag i Annica Strandhäll och få henne att komma till oss. 

Hux flux står hon och landstingsordförande Anders Henriksson hos oss och pratar. 
Socialministern förklarar att utredningen inte kunde godkännas pga att den bröt mot grundlagen. På min fråga om inte Utredningens jurister borde vetat detta eller om det inte fanns någon jurist med sa hon att det inte verkar som det var det. Mycket märkligt och konstigt tycker jag. Självklart måste en jurist vara med tycker jag som kan lagar och regler, vad de måste anpassa sig efter men också föreslå ändringar. 

Hon berättade också att det är en snabbutredning igång som enbart tittar på de delarna som strider mot grundlagen och att den kan vara klar till nyår. 

Vi kom in på den nya GDPR-lagen som gäller personuppgiftshantering och för donation blir det en liten, liten förbättring i den meningen att sjukvården tidigare kan få reda på om man är anmäld till donationsregistret men också att man kan registrera sig själv från 15 år istället för 18. 
Om jag förstår rätt också så skrivs den avlidnes önskan fram tydligare än anhörigas men är inte helt säker att det är så men att det blir en följd av att sjukvården tidigare får reda på om man är anmäld eller inte. 

Socialministern hade bråttom upp på scenen så hon sprang dit efter vårt samtal men landstingsordförande stannade kvar och pratade med oss om vad landstinget här kan göra för att bättre ta till vara donatorerna. 

Han håller med om att ett stort problem ligger i sjukvården där den svåra frågan om donation måste ställas även om det är jättesvårt. 

Han undrade även om hur vi är organiserade och jag sa att vi är tillsammans med Östergötland. 

Regnskurarna kom med ojämna intervaller hela dagen men kvällen blev fin. 

Om jag ska sammanfatta dagen så var det roligt att prata med socialministern, sakkunniga och landstingsordförande men det var få besökare som kom fram till oss och pratade.